ถ้าน.ศ. ไม่ทำตามกำหนดการถือว่าน.ศ.ไม่ประสงค์กู้ยืม
ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan: https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
หลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 +เอกสารแนบ : http://sdd.oop.cmu.ac.th/studentloan
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา 053-944350