การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ศคภท. ประจำปี 2557

   

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีผู้แทนบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 16 สถาบัน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 125 คน มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 41 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งเป็นรูปแบบ Oral Presentation จำนวน 21 ผลงาน และแบบ Poster Presentation จำนวน 30  ผลงาน 

 เอกสารประกอบ

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR