การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

กิจกรรม เปิดใจ - เรียนรู้ - สู่การพัฒนา

   

กิจกรรม เปิดใจ - เรียนรู้ - สู่การพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

ความสำเร็จในการทำงานเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการ แต่มีน้อยคนนักที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นอย่างใจคิด หากเราต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน เราควรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ในตัว  โดยเริ่มต้นจากการ “เปิดใจ” ที่จะละทิ้งรูปแบบเดิม ๆ เสียก่อน

เพราะการยึดติดอยู่กับกรอบเดิม ๆ อีกทั้งยังปฏิเสธแนวทางใหม่ จะยิ่งทำให้ห่างไกลจากความสำเร็จ โดยไม่คิดว่าแนวทางใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์กับองค์กรของคุณ แต่ให้ลองคิดว่าการทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นการหาแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

การ “เรียนรู้” เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยเริ่มต้นที่การประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การสำรวจตัวเราเองว่าควรเรียนรู้ด้านใด เพื่อช่วยในการพัฒนาตนเองและตำแหน่งงาน อีกทั้งควรหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อก้าวไป สู่การพัฒนา”

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยควบคู่กันไป เพียงเราพร้อม “เปิดใจ - เรียนรู้ - สู่การพัฒนา”


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR