การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย

   

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา  มโนสร้อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 01 005  (เอื้องผึ้ง) อาคารร้านยา คณะเภสัชศาสตร์

แนะนำหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย และประสบการณ์การทำวิจัย process การทำวิจัยและตัวอย่างผลงานวิจัย รวมทั้งผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย “มโนสร้อย 2” ตำรับยาสมุนไพรไทยล้านนา–ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อใช้ทางยา เครื่องสำอางและอาหารเสริม”

และพาชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารร้านขายยา


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR