การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เสวนา หัวข้อ แนวทางการทำวิจัยจากงานประจำ

   

เสวนา หัวข้อ แนวทางการทำวิจัยจากงานประจำ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องพุดซ้อน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

โดยเรียนเชิญ คุณเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร ในการจุดประกายให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ได้เกิดการเรียนรู้ถึงแนวทางการทำวิจัยจากงานประจำ การคิดริเริ่มทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR