การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Interested in learning more about “THE MEANING OF REAL LOVE”

   

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Interested in learning more about “THE MEANING OF REAL LOVE” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์

โดยวิทยากรพิเศษจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา Mr.Steve  Robinson  เพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ผ่านเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับความหมายของ "รักแท้"


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR