การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ USA Hawaii/Alaska Culture, Indian Health Service, Addictions Domestic Violence, Flight Nursing

   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ USA Hawaii/Alaska Culture, Indian Health Service, Addictions-Domestic Violence, Flight Nursing. เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

โดยวิทยากรพิเศษจากประเทศสหรัฐอเมริกา Ms.Deanna   Moore และ Mr.Todd   Heininger เพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR