การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR