การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3

   

กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่ ร่วมฟัง การบรรยาย และเสวนากันอย่างคับคั่ง โดยหัวข้อแรกเป็นการบรรยายเรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตร์ยาแห่งชาติ โดย ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ (เภสัชกรชำนาญการ ของ อย. และ นักวิจัย ของ IHPP) และหัวข้อที่สองบรรยาย เรื่อง มุมมองงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) และต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “Mentor พบนักวิจัยน้องใหม่” ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง และนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ทุกท่านก็ได้มอบแนวคิดในการเริ่มทำงานวิจัยที่ดีมากมาย เราเลยนำประเด็นที่น่าสนใจมาบอกต่อกันค่ะ

 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR