การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การจัดกิจกรรม Show & Share 2012 และบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการความรู้ใน ยุคดิจิตอล - KM in Digital Age"

   

กิจกรรม KM Day ประจำปี 2555 ในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล - KM in Digital Age" โดย นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครเทศบาลพิษณุโลก และ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์, สำนักหอสมุด, กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และคณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นปิดท้ายด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนทำงาน"


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR