การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

กิจกรรมมุทิตาจิตภาควิทย์ฯ 54 (ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากคณาจารย์และบุคลากรผู้ที่เกษียณอายุราชการ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

   

กิจกรรมมุทิตาจิตภาควิทย์ฯ 54 (ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากคณาจารย์และบุคลากรผู้ที่เกษียณอายุราชการ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

 โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

- เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

- เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR