การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านด้วยภาษาอังกฤษ ASEAN Harmonization : Know more about Philipines and Singapore

   

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร หัวข้อ “ASEAN Harmonization: Know more about Philipines and-Singapore” เมื่อในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

โดยวิทยากรพิเศษ Mr.Ellis Von Sudaypan / Mrs.Angic Sudaypan / Mr.Eric Dilig จากประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR